Opinie psychologiczne

Uzyskanie opinii psychologicznej poprzedzone jest wywiadem i badaniem psychologicznym.
W zależności od skali problemu trwa od jednej do trzech sesji.

Wystawiamy następujące opinie psychologiczne:

1. Wypadki drogowe
Opinię psychologiczną po wypadku drogowym często wymagają kancelarie prawnicze działające w imieniu klienta w procesach odszkodowawczych.

2. Transplantacja – przeszczep narządów
Lekarz prowadzący zleca konsultacje ze specjalistami, w tym z psychologiem, aby stwierdzić brak przeciwwskazań do zabiegu. Konsultacje i opinia dla Biorcy i Dawcy narządu.
Także przed innymi zabiegami wymagana jest konsultacja psychologiczna, np. operacja bariatryczna.

3. Zmiana imienia, nazwiska
Często opinia psychologiczna jest dodatkowym argumentem dla urzędników.

Psycholog:
Tomasz Kurzydłowski, tel. 663 87 77 87

Cennik:
150 zł opinia psychologiczna
+ 220 zł jedna konsultacja psychologiczna (50 minut)