Terapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw jest formą pomocy w sytuacji gdy próby samodzielnego rozwiązania problemu w związku nie przynoszą efektów. Psychoterapeuta daje możliwość partnerom przedstawienia swojego poglądu na sprawę i zachęca do poszukiwania kompromisu i współpracy. Uczy nowych umiejętności opartych na strategiach zmiany i akceptacji.

Terapia par w trakcie kryzysu małżeńskiego

Proponujemy pracę nad nową jakością związku, ponieważ mimo kryzysu małżeńskiego może ponownie być dobrze a czasami nawet lepiej niż do tej pory. Wymaga to reorientacji: myślenia, spostrzegania partnera i sytuacji w jakiej znaleźli się partnerzy oraz wykształcenia umiejętności korzystnych dla funkcjonowania małżeństwa. Chcemy aby ponownie pojawiało się ciepło i wzajemna życzliwość, zainteresowanie sobą nawzajem. Aby więź łącząca dwoje kochających się ludzi stała się ponownie bezpieczną.

Są też pary, które nie chcą długotrwałej terapii, wystarczy im powrót do równowagi, do tego, co było zanim ujawnił się problem, do sytuacji sprzed kryzysu.

Generalnie, podczas sesji, partnerzy pracują nad przezwyciężeniem kryzysu, rozwiązaniem problemu, uprawomocnieniu trudnych emocji, aby podnieść satysfakcję z bycia razem (lub przynajmniej powrócić do uprzedniej równowagi). Pomocne jest wzajemne zrozumienie potrzeb i nauczenie się umiejętności umożliwiających efektywniejsze porozumiewanie.

Kryzys małżeński może być okazją do stworzenia nowej jakości związku

Według nas, terapia par, oprócz rozwoju związku, jest także rozwojem osobistym każdego z małżonków.

Terapia par przed rozstaniem i rozwodem

Czasami jedno z partnerów deklaruje, że chce odejść, chce rozwodu, jednak wciąż się zastanawia, ma wątpliwości czy na pewno tego chce i czy nie ma innej drogi. W takich sytuacjach proponujemy aby zadać sobie pytanie – Czy zrobiłem / zrobiłam wszystko aby utrzymać nasz związek na dobrym poziomie? Warto odpowiedzieć sobie samemu / sobie samej szczerze na to pytanie, choćby po to, aby gdy podejmiesz ostateczną decyzję o rozwodzie, nie mieć sobie nic do zarzucenia i aby zmniejszyć siłę wątpliwości. Wtedy być może powiesz sobie – Zrobiłem(-łam) wszystko aby uratować nas, ale się nie udało. Albo – Warto było się postarać, bo teraz jest między nami lepiej niż wcześniej.

Właśnie ostatnią deską ratunku dla par mogą być sesje z psychoterapeutą. Niektóre pary zostają potem razem i reorganizują swój związek, inne się rozstają… Na ile masz w sobie gotowość aby spróbować?

W gabinecie pojawiają się także pary zdecydowane już na rozwód i poszukujące pokojowego rozwiązania, wtedy psychoterapeuta pomaga w porozumieniu się i kulturalnym rozstaniu.

Praca z parą w sytuacji zdrady

Kryzys związku z powodu niewierności jest jednym z najtrudniejszych do opanowania, ponieważ towarzyszą mu bardzo silne nieprzyjemne emocje,  uciążliwe, dręczące myśli oraz destrukcyjne zachowania. Osobie zdradzonej burzy się cały dotychczasowy świat a osoba która zdradziła zmaga się z poczuciem winy i gwałtownymi reakcjami partnera. Ta sytuacja wymaga dłuższej współpracy. Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc partnerom po zdradzie w radzeniu sobie z emocjami, myślami i zachowaniami, nadaniu nowego kierunku, uzyskaniu uzdrowienia oraz odbudowie relacji.

Co zrobić aby zachęcić partnera do wizyty?

Czasami bywa tak, że jedna osoba w związku jest inicjatorem spotkania z psychoterapeutą a partner jest niechętny, bo np. nie chce rozmawiać przy obcej osobie. Wtedy łagodnie zaproponuj partnerowi, że warto aby przyszedł na pierwsze spotkanie i sam zobaczy jak jest. Jeśli nie będzie chciał mówić o sobie, to nie będzie go nikt zmuszał. Ale warto przyjść, posłuchać i doświadczyć takiej sesji, aby móc wyrobić sobie własną opinię na podstawie faktu a nie przypuszczeń co do jej przebiegu.

Nie musicie się wstydzić! Zwrócenie się o pomoc jest wyrazem troski o siebie, partnera i związek, a nie słabością. Jest siłą, którą można wykorzystać do konstruktywnego rozwiązania problemu.

W naszym gabinecie jesteście bezpieczni – wszystkie rozmowy są poufne. Ponadto zapewniamy bezpieczeństwo Waszych danych osobowych – na czas pierwszej sesji wystarczy imię (nie pytamy o adres zamieszkania) – te dane są znane tylko psychoterapeucie prowadzącemu parę. Nikt inny nie ma w nie wglądu. A po spotkaniu / terapii Wasze dane są usuwane. Z tego powodu, także aby nie uczestniczyć w ewentualnej rozgrywce między partnerami, czy w procesie rozwodowym – nie wystawiamy zaświadczenia o uczestnictwie w terapii par.

Jeśli zastanawiasz się: „To nie ja mam problem a partner, czy mam przyjść z nim / z nią?”, to także zapraszamy na spotkanie. Masz okazję przyjrzeć się problemowi w spokojnej atmosferze, masz możliwość bycia wysłuchanym(-ą), wysłuchać partnera, porozmawiać o ewentualnych wskazówkach dla Was, zobaczyć Waszą relację w innym kontekście niż w domu. Już to może być pomocne i rozwojowe.

Zawsze mówimy Klientom – przyjdź z nastawieniem zaciekawienia, spróbuj a dopiero potem zdecydujesz czy podejmujecie się wspólnej terapii.

Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie konsultacyjne nazywamy sesją wstępną, trwa około 70 minut. Poznajemy się, para opisuje problem z którym się zmaga i jak do tej pory próbowała sobie z nim poradzić. Psychoterapeuta prowadzi tę rozmowę i odpowiada na pytania pary, przedstawia zasady współpracy. Wspólnie szkicujemy rozwiązania i możliwości rozwoju. Sesja wstępna jest ogólnym rozpoznaniem sytuacji kryzysowej, wraz ze wskazówkami ze strony psychoterapeuty. Para nie przygotowuje się do tej sesji w jakiś szczególny sposób, ewentualnie wcześniej można sobie zapisać pytania.

Po tej sesji para ma kilka dni na zastanowienie się czy chce współpracować ze sobą i z psychoterapeutą. Jeśli tak, umawiamy się na kolejne sesje, których tematyka jest wspólnie opracowywana i powstaje indywidualny program dla konkretnej pary, z uwzględnieniem możliwości i tempa zmiany pary. Na bieżąco wspólnie modyfikujemy plan, aby rezonować z tym, co się dzieje między partnerami pomiędzy sesjami.

Przebieg terapii par

Psychoterapeuta stosuje wiele form interwencji, np. zadania mające na celu zbliżenie się emocjonalne pary, zwiększenie wzajemnego zaufania, eliminowanie zachowań niepożądanych, treningi umiejętności, które są dostosowane do danej pary. A przede wszystkim zachęca do delikatnego dzielenia się swoimi odczuciami i potrzebami.

Sesje terapeutyczne są nagrywane kamerą, za uprzednią zgodą pary. Pozwala to terapeucie później przeanalizować sesję, wybrać wątki do dalszej pracy, a także w razie konieczności, poddać fragment sesji superwizji (to jest anonimowy proces, moja superwizorka EFT mieszka w Warszawie i będzie znała tylko imiona). Po przeanalizowaniu sesji nagranie zostaje skasowane, co najczęściej wygląda w ten sposób, że na kolejną sesję już tego nagrania nie mam. Pierwsza, konsultacyjna sesja nie jest nagrywana.

Przeważnie spotykamy się raz w tygodniu na jedną sesję (50 min.) lub podwójną (2 x 50 min.). Pary w głębokim kryzysie, które mają taką potrzebę – dwa razy w tygodniu. Dla par przyjeżdżających z odległych miejsc, terminy ustalane są tak, aby dopasować do ich możliwości, np. możemy spotykać się raz na dwa, trzy tygodnie na podwójne.

Pary otrzymują / tworzą zadania do zrealizowania pomiędzy sesjami, które przybliżają do ustalonego przez partnerów celu. To właśnie okres między sesjami jest koniecznym czasem na wdrażanie zmian w związku –  jest więc to czas na działanie. Natomiast podczas sesji następuje weryfikacja postępów i opracowywane są kolejne rozwiązania, oraz nauka nowych umiejętności wzmacniających współpracę pary.

Terapia par – krótko czy długoterminowa?

Pierwsze sesje mają najczęściej formę interwencji kryzysowej. Ich celem jest ustabilizowanie pary, obniżenie nieprzyjemnych emocji, złagodzenie konfliktu. Następnie pracujemy nad celem, który ustalą partnerzy. Przeważnie zbliżamy się do niego w ciągu kilku – kilkunastu sesji, lub przynajmniej powstaje plan realizacji celu. Niektórym parom to wystarczy i decydują się zakończyć sesje w gabinecie, dalej pracując już samodzielnie nad swoją relacją. Dużo już zyskali, nauczyli się konstruktywnych reakcji względem siebie, rozwiązali bieżący problem bądź przynajmniej powrócili do stanu sprzed kryzysu.

Inne pary, decydują się kontynuować pracę nad sobą i poruszamy kolejne problemy destabilizujące parę, tak aby zmienić podejście do związku i do partnera, podnieść satysfakcję z życia we dwoje. To wymaga przynajmniej kilkunastu tygodni pracy. Nasze spotkania stają się coraz rzadsze, np. nie raz w tygodniu a raz na dwa, trzy tygodnie. Na koniec proponujemy sesje podtrzymujące (według badań rośnie wtedy skuteczność terapii pary), które obywają się raz na trzy miejsce i mają celu wypracowanie strategii skutecznego radzenia sobie w przyszłości z trudnościami życia w parze.

Terapia pary jest inwestycją w związek ale także w siebie. Inwestujesz czas, uwagę, energię i pieniądze. Zgodnie z powiedzeniem „co zasiejesz to zbierzesz”, czyli im więcej wysiłku włożysz w pracę nad sobą i związkiem, tym większe będzie prawdopodobieństwo tworzenia udanego związku. Jednak aby związek można było określić jako udany, potrzebne jest zaangażowanie obojga.

Pomyśl o tym w ten sposób, że Twój związek jest dla Ciebie priorytetowy. Jeśli rzeczywiście tak jest, to inwestuj w niego jak tylko możesz. To może być uwaga na partnera, dobrze spędzony czas razem, robienie czegoś inaczej niż do tej pory lub właśnie kontynuowanie sesji dla par. To jest inwestycja. Tak jak w skarbonce – mogą być z tego benefity w postaci bliższego, udanego małżeństwa.

Sesje indywidualne po rozstaniu i rozwodzie

Po zakończeniu intymnego związku może pojawić się chaos w życiu, trudności z poradzeniem sobie z natrętnymi myślami i burzliwymi emocjami. Dla niektórych odejście partnera, zdrada, albo rozwód staje się katastrofą życiową. Nie zostawiaj z tym sam / sama. Poproś o wsparcie bliskich, przyjaciół. Możesz też przyjść do nas i w bezpiecznym miejscu popracować nad sobą, powoli układać sobie życie inaczej…

10 najczęstszych problemów z jakimi przychodzą pary

Przyjmujemy pary z przeróżnymi problemami, wiele z nich opisujemy na naszej stronie poświęconej związkom – PieknaMilosc.pl a poniżej przedstawiamy zestawienie z czym pary najczęściej przychodzą do nas:

  • Kłótnie
  • Zawiedzione zaufanie
  • Chęć rozstania ze strony jednego z partnerów
  • Zdrada
  • Zazdrość
  • Wątpliwości dotyczące związku i bycia z partnerem
  • Nierozwiązany problem pogłębiający trudności w związku
  • Brak ochoty na bliskość
  • Trudności w komunikowaniu się
  • Komplikacje w pożyciu seksualnym

Pozostałe interwencje dotyczą:
nadmierna złość, toksyczny związek, konflikty z teściami / rodzicami, wzorce miłości i związków, poczucie własnej wartości w związku, sposoby odnowienia związku, cele i wartości wspomagające tworzenie udanego związku, kłótnie o pieniądze, jak zapomnieć o byłym partnerze, opiekowanie się chorym małżonkiem, używanie alkoholu i narkotyków, kulturalny rozwód, opieka nad dziećmi podczas rozwodu

Psychoterapeuta – umów się na spotkanie

Tomasz Kurzydłowski – specjalizuje się w terapii par i małżeństw. Z parami pracuje wykorzystując Terapię Skoncentrowaną na Emocjach EFT, Terapię Poznawczo-Behawioralną CBT, Terapię Akceptacji i Zaangażowania ACT, oraz Terapię Systemową.
tel. 663 87 77 87, email: integracja@psychologjeleniagora.pl
> Zarezerwuj termin, zobacz cennik i jak dojechać

Tomasz Kurzydłowski - psycholog i coach Jelenia Góra

Artykuły dla par na PieknaMilosc.pl

Tworzymy stronę poświęconą miłości i związkom – Piękna Miłość. Znajduje się tam mnóstwo artykułów, w których możesz odnaleźć inspirację dla siebie.
Dla par szczególnie polecamy:

Kategorie o miłości i związkach na PieknaMilosc.pl:

Serdecznie zapraszamy!