Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT cognitive-behavioral therapy) jest leczeniem zaburzeń emocjonalnych, które wykorzystuje w tym procesie zarówno metody pracy z przekonaniami (poznawcze) jak i z zachowaniem (behawioralne). Metody poznawcze koncentrują się na zmianie nastawienia – co ma dalszy wpływ na emocje i zachowanie. Metody behawioralne skupiają się na wypracowaniu nowych sposobów zachowania, co przekłada się także na zmiany w myśleniu i emocjach. Generalnie dążymy do zmiany zachowania i odczuwanych emocji.

To, jak myślimy, wpływa na to, co czujemy, czyli zmiana tego, jak myślimy, może zmienić to, co czujemy.
Terapia poznawcza (…) uczy ludzi, jak mają zmienić swoje myśli, przekonania i postawy, które odgrywają ważną rolę w negatywnych stanach emocjonalnych, takich jak lęk albo depresja.

David Clark i Aaron Beck

Ogólnie mówiąc, terapia pomaga poprawić samopoczucie i dokonać oczekiwanych zmian w życiu.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT acceptance and commitment therapy) jest metodą opartą na CBT (III fala terapii behawioralnych), w której koncentrujemy się na procesach elastyczności psychologicznej aby żyć życiem sensownym i znaczącym, aby działać, dokonywać wyborów zgodnie z nadrzędnymi celami i wartościami.

Terapia Schematu (ST schemat therapy)
jest metodą leczenia nieprzystosowawczych wzorców emocjonalnych (związanych z niezaspokojonymi potrzebami w dzieciństwie) które objawiają się powtarzającymi się problemami w relacjach, utrwalonymi problemami życiowymi, silnymi reakcjami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości. Jest to forma terapii długotrwałej – minimum rok-dwa.

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT emotionally focused therapy) według Sue Johnson. Opiera się na teorii przywiązania w bliskich relacjach, na wzmacnianiu emocjonalnej więzi, przełamywaniu negatywnego cyklu interakcji w kierunku rozkwitu pary. Terapia dobrze przebadana, uznawana za jedną z najskuteczniejszych terapii par.

Skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej potwierdzona naukowo

Terapia poznawczo-behawioralna CBT to podejście, które jest przebadane i sprawdzone – skuteczność udowodniono w licznych badaniach naukowych. Nurt ten wciąż się rozwija i obecnie jest najpopularniejszą metodą terapeutyczną zalecaną w wielu zaburzeniach psychicznych. Możesz przejrzeć metaanalizy badań nad skutecznością CBT.

Zaburzenia, w których pomocna jest terapia poznawczo-behawioralna

Najczęstsze problemy z jakimi przychodzą Klienci na terapię poznawczo-behawioralną (i są udokumentowane dowody na skuteczność tej terapii w tych zaburzeniach):

 1. Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
 2. Agorafobia (lęk przed otwartą przestrzenią, wyjściem z domu, tłumem, miejscami publicznymi, samotnym podróżowaniem)
 3. Lęk o zdrowie (hipochondria), lęk przed śmiercią
 4. Fobia społeczna (lęk przed negatywną oceną ze strony innych osób)
 5. Zaburzenie lęku uogólnionego GAD (nerwica lękowa; nasilone napięcie, martwienie się i obawy dotyczących codziennych wydarzeń i trudności)
 6. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne OCD (nerwica natręctw)
 7. Zaburzenie stresowe pourazowe PTSD (trauma)
 8. Zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe CHAD)
 9. Zaburzenia snu (bezsenność)
 10. Fobie proste (np. pobieranie krwi)
 11. Uzależnienia
 12. Zaburzenia osobowości
 13. Paruroza, trichotillomania, dermatillomania
 14. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD = zaburzenie hiperkinetyczne)

Terapia poznawczo-behawioralna jest pomocna także w sytuacji, gdy ktoś ma trudność w poradzeniu sobie z jakimiś ważnymi dla niego problemami w pracy zawodowej i w życiu osobistym / związkowym:

 • Przewlekły ból
 • Nadmierna złość
 • Silny stres
 • Perfekcjonizm
 • Niestabilne poczucie własnej wartości
 • Rozwiązywanie problemów
 • Terapia par

Artykuły o problemach psychicznych na PieknaMilosc.pl

Certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni w Jeleniej Górze

Joanna Stelmach – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 556).

Tomasz Kurzydłowski – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 1504).

Oboje po pięcioletnich studiach magisterskich psychologicznych oraz po czteroletniej szkole psychoterapeutycznej i z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.