Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT cognitive-behavioral therapy) jest leczeniem zaburzeń psychicznych, które wykorzystuje w tym procesie zarówno metody pracy z myślami (poznawcze) jak i z zachowaniem (behawioralne). Metody poznawcze koncentrują się na zmianie nastawienia – co ma dalszy wpływ na emocje i zachowanie jednostki. Metody behawioralne skupiają się na wypracowaniu nowych sposobów zachowania, co przekłada się także na zmiany w myśleniu i emocjach.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT acceptance and commitment therapy) jest metodą opartą na CBT (III fala terapii behawioralnych), w której koncentrujemy się na procesach elastyczności psychologicznej aby żyć życiem sensownym i znaczącym, aby działać, dokonywać wyborów zgodnie z nadrzędnymi celami i wartościami.

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT emotionally focused therapy) według Sue Johnson. Opiera się na teorii przywiązania w bliskich relacjach, na wzmacnianiu emocjonalnej więzi, przełamywaniu negatywnego cyklu interakcji w kierunku rozkwitu pary. Terapia dobrze przebadana, uznawana za jedną z najskuteczniejszych terapii par.

Skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej potwierdzona naukowo

Terapia poznawczo-behawioralna to podejście, które jest przebadane i sprawdzone – skuteczność udowodniono w licznych badaniach naukowych. Nurt ten wciąż się rozwija i obecnie jest najpopularniejszą metodą terapeutyczną zalecaną w wielu zaburzeniach psychicznych.

Zaburzenia, w których pomocna jest terapia poznawczo-behawioralna

Najczęstsze problemy z jakimi przychodzą Klienci na terapię poznawczo-behawioralną (i są udokumentowane dowody na skuteczność tej terapii w tych zaburzeniach):

 1. Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
 2. Agorafobia
 3. Fobia społeczna
 4. Zaburzenie lęku uogólnionego (GAD)
 5. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD = nerwica natręctw)
 6. Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD)
 7. Zaburzenia nastroju (depresja, CHAD)
 8. Zaburzenia snu (bezsenność)
 9. Fobie proste (np. latanie samolotem)
 10. Uzależnienia
 11. Zaburzenia osobowości

Terapia poznawczo-behawioralna jest pomocna także w sytuacji, gdy ktoś ma trudność w poradzeniu sobie z jakimiś ważnymi dla niego problemami w pracy zawodowej i w życiu osobistym / związkowym:

 • Stres
 • Samoocena
 • Rozwiązywanie problemów
 • Terapia par

Artykuły o problemach psychicznych na PieknaMilosc.pl